مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

تدارک برای مجلس موسسان امروز، یا در زمان گشایش آن :دکتر محسن قائم مقام

تدارک برای مجلس موسسان امروز، یا در زمان گشایش آن :دکتر محسن قائم مقام

بیشتر
شیریندخت دقیقیان − سویه‌های سیاسی روایت‌گری؛ بررسی کتابی در زمینۀ اندیشه‌های هانا آرنت دربارۀ داستان‌گویی

شیریندخت دقیقیان − سویه‌های سیاسی روایت‌گری؛ بررسی کتابی در زمینۀ اندیشه‌های هانا آرنت دربارۀ داستان‌گویی

بیشتر
گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل های مدنی و سیاسی در مبارزه برای آزادی,دموکراسی و رفاه(۵۳)

گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل های مدنی و سیاسی در مبارزه برای آزادی,دموکراسی و رفاه(۵۳)

بیشتر
زهرا شمس و منوچهر تقوی بیات  : حافظ در محراب (مهراب)

زهرا شمس و منوچهر تقوی بیات : حافظ در محراب (مهراب)

بیشتر
لزوم و اهمیت فروتنی در رهبری: سیروس شادمان

لزوم و اهمیت فروتنی در رهبری: سیروس شادمان

بیشتر
ادامه انتصاب استانداران نظامی: یک فرمانده سپاه پاسداران استاندار چهارمحال و بختیاری شد

ادامه انتصاب استانداران نظامی: یک فرمانده سپاه پاسداران استاندار چهارمحال و بختیاری شد

بیشتر
گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهداف و راهکارهای ملیون برای رسیدن به آزادی ,دموکراسی و رفاه (۵۰)

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهداف و راهکارهای ملیون برای رسیدن به آزادی ,دموکراسی و رفاه (۵۰)

بیشتر
پراکندگی سازمانهای سیاسی از دریچه نظریه دام اجتماعی دکتر هادی زمانی

پراکندگی سازمانهای سیاسی از دریچه نظریه دام اجتماعی دکتر هادی زمانی

بیشتر
از نومیدی به در آییم- حسن بهگر

از نومیدی به در آییم- حسن بهگر

بیشتر
دو دادگاه از کشتار ۶۷ تا سرکوب آبان؛ چرا حمید نوری به خوداجازه توهین درصحن دادگاه استکهلم را داد؟ – پانته آ بهرامی

دو دادگاه از کشتار ۶۷ تا سرکوب آبان؛ چرا حمید نوری به خوداجازه توهین درصحن دادگاه استکهلم را داد؟ – پانته آ بهرامی

بیشتر
گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، حمید شیرازی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: خطر جنگ در صورت شکست مذاکرات هسته ای (۴۸)

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، حمید شیرازی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: خطر جنگ در صورت شکست مذاکرات هسته ای (۴۸)

بیشتر
الهه امانی ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنانا

الهه امانی ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنانا

بیشتر