کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با مریم رئیس دانا؛ موضوع: جایگاه ادبیات در رشد و شادی جامعه

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با مریم رئیس دانا؛ موضوع: جایگاه ادبیات در رشد و شادی جامعه

بیشتر
گفت و گوی پوریا مطهری با بهروز شریفی و کامبیز قائم مقام در باره کشته شدن رئیس جمهور جمهوری اسلامی

گفت و گوی پوریا مطهری با بهروز شریفی و کامبیز قائم مقام در باره کشته شدن رئیس جمهور جمهوری اسلامی

بیشتر
نگاهی دوباره در این فضا( ضیاء مصباح )

نگاهی دوباره در این فضا( ضیاء مصباح )

بیشتر
کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با بهروز شریفی؛ موضوع: زمینه های سیاسی جنبش دانشجویی دفاع از فلسطین

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با بهروز شریفی؛ موضوع: زمینه های سیاسی جنبش دانشجویی دفاع از فلسطین

بیشتر
فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران/ الهه امانی

فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران/ الهه امانی

بیشتر
گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیره انصاری؛ موضوع: حجاب اجباری

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیره انصاری؛ موضوع: حجاب اجباری

بیشتر
در سالروز تولد استاد وارسته – ضیاء مصباح

در سالروز تولد استاد وارسته – ضیاء مصباح

بیشتر
کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با منوچهر صالحی؛ موضوع: جنگ ایران و اسرائیل و پیامدهای آن

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با منوچهر صالحی؛ موضوع: جنگ ایران و اسرائیل و پیامدهای آن

بیشتر
گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او – بخش دوم

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او – بخش دوم

بیشتر
گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او

بیشتر
گفتگوی بهروز خلیق، آرسن نظریان و همایون مهمنش در باره برگزاری کنفرانس جمهوریخواهی

گفتگوی بهروز خلیق، آرسن نظریان و همایون مهمنش در باره برگزاری کنفرانس جمهوریخواهی

بیشتر
گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران؛ موضوع: دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران؛ موضوع: دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت

بیشتر