کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با هوتن دولتی؛ موضوع: آنچه که در انتخابات میگذرد

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با هوتن دولتی؛ موضوع: آنچه که در انتخابات میگذرد

بیشتر
منوچهر تقوی بیات :-چه کسانی و چگونه می توانند ایران را از دیکتاتوری رهایی بخشند؟

منوچهر تقوی بیات :-چه کسانی و چگونه می توانند ایران را از دیکتاتوری رهایی بخشند؟

بیشتر
ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در شرف اتمام

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در شرف اتمام

بیشتر
 گفت و گوی کامبیز قائم مقام با مزدک لیماکشی و محمود جعفری در باره “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ ام تیر

 گفت و گوی کامبیز قائم مقام با مزدک لیماکشی و محمود جعفری در باره “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ ام تیر

بیشتر
کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با مریم رئیس دانا؛ موضوع: جایگاه ادبیات در رشد و شادی جامعه

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با مریم رئیس دانا؛ موضوع: جایگاه ادبیات در رشد و شادی جامعه

بیشتر
گفت و گوی پوریا مطهری با بهروز شریفی و کامبیز قائم مقام در باره کشته شدن رئیس جمهور جمهوری اسلامی

گفت و گوی پوریا مطهری با بهروز شریفی و کامبیز قائم مقام در باره کشته شدن رئیس جمهور جمهوری اسلامی

بیشتر
کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با بهروز شریفی؛ موضوع: زمینه های سیاسی جنبش دانشجویی دفاع از فلسطین

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با بهروز شریفی؛ موضوع: زمینه های سیاسی جنبش دانشجویی دفاع از فلسطین

بیشتر
فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران/ الهه امانی

فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران/ الهه امانی

بیشتر
گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیره انصاری؛ موضوع: حجاب اجباری

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیره انصاری؛ موضوع: حجاب اجباری

بیشتر
در سالروز تولد استاد وارسته – ضیاء مصباح

در سالروز تولد استاد وارسته – ضیاء مصباح

بیشتر
کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با منوچهر صالحی؛ موضوع: جنگ ایران و اسرائیل و پیامدهای آن

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با منوچهر صالحی؛ موضوع: جنگ ایران و اسرائیل و پیامدهای آن

بیشتر
گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او – بخش دوم

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او – بخش دوم

بیشتر