آیا خیزش زن،زندگی،آزادی شکست خورده است؟ گفتگو با منوچهر صالحی

آیا خیزش زن،زندگی،آزادی شکست خورده است؟ گفتگو با منوچهر صالحی

بیشتر
گفتگوی دکتر آیدین تمهیدی با دکتر محسن قائم مقام پیرامون قیام ملی ۳۰ تیر (بخش دوم)

گفتگوی دکتر آیدین تمهیدی با دکتر محسن قائم مقام پیرامون قیام ملی ۳۰ تیر (بخش دوم)

بیشتر
شیریندخت دقیقیان − فرانس دِ وال معتقد است برای ساختن یک جامعه‌ی انسانی باید بدانیم که چگونه جانورانی هستیم.

شیریندخت دقیقیان − فرانس دِ وال معتقد است برای ساختن یک جامعه‌ی انسانی باید بدانیم که چگونه جانورانی هستیم.

بیشتر
نقش مخالفان و ضرورت حضور فعال  انان : (ضیاء مصباح )

نقش مخالفان و ضرورت حضور فعال  انان : (ضیاء مصباح )

بیشتر
دفاع از حقوق بشر به درجه ای از آگاهی نیاز دارد : همایون مهمنش

دفاع از حقوق بشر به درجه ای از آگاهی نیاز دارد : همایون مهمنش

بیشتر
گفت و گوی کامبیز قائم مقام با روزبه فراهانی پور – برنامه شماره ۱۰۷ سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور- نگاهی به واقعه ۱۸ تیر 

گفت و گوی کامبیز قائم مقام با روزبه فراهانی پور – برنامه شماره ۱۰۷ سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور- نگاهی به واقعه ۱۸ تیر 

بیشتر
از «نه به اعدام» و «اعدام ‌نکنید» تا «قیام علیه اعدام» الهه امانی

از «نه به اعدام» و «اعدام ‌نکنید» تا «قیام علیه اعدام» الهه امانی

بیشتر
کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با دکتر مسعود نقره کار؛ موضوع: آسیب شناسی اتحاد

کانون سخن: گفتگوی کامبیز قائم مقام با دکتر مسعود نقره کار؛ موضوع: آسیب شناسی اتحاد

بیشتر
گزارشی از یک پیروزی دومین نشست سالانه حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

گزارشی از یک پیروزی دومین نشست سالانه حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

بیشتر
می توو در غربت / معرفی کتاب شیریندخت دقیقیان

می توو در غربت / معرفی کتاب شیریندخت دقیقیان

بیشتر
گفتگوی دکتر پوریا مطهری با آقای صادق شجاعی در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: جنبش دانشجویی

گفتگوی دکتر پوریا مطهری با آقای صادق شجاعی در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: جنبش دانشجویی

بیشتر
منوچهر تقوی بیات   پرنده ی فلزی و انقلاب در ایران

منوچهر تقوی بیات پرنده ی فلزی و انقلاب در ایران

بیشتر