خاطرات مشترک “عرفان قانعی‌فرد” و “پرویز ثابتی”، و انتخاب بین “هندوانه” و “شکنجه” رضا علامه‌زاده

خاطرات مشترک “عرفان قانعی‌فرد” و “پرویز ثابتی”، و انتخاب بین “هندوانه” و “شکنجه” رضا علامه‌زاده

بیشتر
تفاوت دو نسل حسن بهگر

تفاوت دو نسل حسن بهگر

بیشتر
تعهد به نافرمانی ترجمه و شرح: شیریندخت دقیقیان

تعهد به نافرمانی ترجمه و شرح: شیریندخت دقیقیان

بیشتر
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی جمهوری خواهان) چیست و چرا؟ فرهنگ قاسمی  منوچهر تقوی بیات

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی جمهوری خواهان) چیست و چرا؟ فرهنگ قاسمی منوچهر تقوی بیات

بیشتر
زبان مادری در کنار زبان مشترک و ملی فارسی دکتر محسن قائم مقام 

زبان مادری در کنار زبان مشترک و ملی فارسی دکتر محسن قائم مقام 

بیشتر
انار و غنی سازی اورانیوم! دکتر مهران مصطفوی

انار و غنی سازی اورانیوم! دکتر مهران مصطفوی

بیشتر
گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش؛ موضوع: چرا در سیاست عقب مانده ایم؟(۵۵)

گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش؛ موضوع: چرا در سیاست عقب مانده ایم؟(۵۵)

بیشتر
 برنامه غنی‌سازی و برجام: به کجا چنین شتابان؟ دکتر بهروز بیات

 برنامه غنی‌سازی و برجام: به کجا چنین شتابان؟ دکتر بهروز بیات

بیشتر
موضوع: تفاهم نامه بین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رودمپ (نقشه راه ایران برای دموکراسی) 

موضوع: تفاهم نامه بین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رودمپ (نقشه راه ایران برای دموکراسی) 

بیشتر
تدارک برای مجلس موسسان امروز، یا در زمان گشایش آن :دکتر محسن قائم مقام

تدارک برای مجلس موسسان امروز، یا در زمان گشایش آن :دکتر محسن قائم مقام

بیشتر
شیریندخت دقیقیان − سویه‌های سیاسی روایت‌گری؛ بررسی کتابی در زمینۀ اندیشه‌های هانا آرنت دربارۀ داستان‌گویی

شیریندخت دقیقیان − سویه‌های سیاسی روایت‌گری؛ بررسی کتابی در زمینۀ اندیشه‌های هانا آرنت دربارۀ داستان‌گویی

بیشتر
گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل های مدنی و سیاسی در مبارزه برای آزادی,دموکراسی و رفاه(۵۳)

گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل های مدنی و سیاسی در مبارزه برای آزادی,دموکراسی و رفاه(۵۳)

بیشتر