گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، حمید شیرازی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: خطر جنگ در صورت شکست مذاکرات هسته ای (۴۸)

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، حمید شیرازی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: خطر جنگ در صورت شکست مذاکرات هسته ای (۴۸)

بیشتر
الهه امانی ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنانا

الهه امانی ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنانا

بیشتر
گفتگو با جمهوری ایران TV – موضوع: چشم انداز تورم و اقتصاد ایران در شش ماه آینده دکتر هادی زمانی

گفتگو با جمهوری ایران TV – موضوع: چشم انداز تورم و اقتصاد ایران در شش ماه آینده دکتر هادی زمانی

بیشتر
دکتر حسین موسویان   گفتگو با روزنامه مستقل: اصلاحات ساختاری را تنها راه حل میدانم

دکتر حسین موسویان گفتگو با روزنامه مستقل: اصلاحات ساختاری را تنها راه حل میدانم

بیشتر
گفتگوی سعید جعفری با ناصر شاهین پر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: هفتم آبان، روز کوروش (۴۷)

گفتگوی سعید جعفری با ناصر شاهین پر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: هفتم آبان، روز کوروش (۴۷)

بیشتر
« بنزین و آبان؛ حملات سایبری و پدافند «غیرعامل»

« بنزین و آبان؛ حملات سایبری و پدافند «غیرعامل»

بیشتر
برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

بیشتر
  برنامه ساعت صفر تلویزیون کلمه – گفتگوی احمد رافت با دکتر حسین موسویان؛ موضوع: گفتگو با رهبران اپوزیسیون

  برنامه ساعت صفر تلویزیون کلمه – گفتگوی احمد رافت با دکتر حسین موسویان؛ موضوع: گفتگو با رهبران اپوزیسیون

بیشتر
سخنی چند، با حزب توده :سیروس شادمان

سخنی چند، با حزب توده :سیروس شادمان

بیشتر
تاریخ تراشی آخوندی، چپی- حسن بهگر

تاریخ تراشی آخوندی، چپی- حسن بهگر

بیشتر
دوباره خوزستان  پرتو نوری‌علا

دوباره خوزستان پرتو نوری‌علا

بیشتر
گفتگوی سعید جعفری با دکتر هادی حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تنش ها با آذربایجان،غنی سازی و اتحاد اپوزیسیون (۴۴)

گفتگوی سعید جعفری با دکتر هادی حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تنش ها با آذربایجان،غنی سازی و اتحاد اپوزیسیون (۴۴)

بیشتر