گفتکوی داریوش شیروانی با انور میرستاری، پروفسور سیروس میرزایی و دکتر همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ دادگاه حمید نوری و اهمیت آن (۶۸)

گفتکوی داریوش شیروانی با انور میرستاری، پروفسور سیروس میرزایی و دکتر همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ دادگاه حمید نوری و اهمیت آن (۶۸)

بیشتر
  مردم را از کشورشان نبرید  : حسن بهگر

  مردم را از کشورشان نبرید : حسن بهگر

بیشتر
چهره عریان پوتینیسم / گفتگوی رضا گوهرزاد و کاظم علمداری

چهره عریان پوتینیسم / گفتگوی رضا گوهرزاد و کاظم علمداری

بیشتر
نبود حاکمیت ملی یعنی بردگی و اسارت : منچهر تقوی بیات

نبود حاکمیت ملی یعنی بردگی و اسارت : منچهر تقوی بیات

بیشتر
گفتکوی داریوش شیروانی با حمید آصفی، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: پناهندگان افغانستانی و امنیت در ایران (۶۵)

گفتکوی داریوش شیروانی با حمید آصفی، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: پناهندگان افغانستانی و امنیت در ایران (۶۵)

بیشتر
برجام در سرگردانی، از انتخابات ایران تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا دکتر مهران مصطفوی

برجام در سرگردانی، از انتخابات ایران تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا دکتر مهران مصطفوی

بیشتر
به یاد دکتر محمد اقتداری: سخنرانی وی در کنفرانس پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور (کنگره دکتر غلامحسین صدیقی)؛ موضوع: اقتصاد رفاه عمومی

به یاد دکتر محمد اقتداری: سخنرانی وی در کنفرانس پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور (کنگره دکتر غلامحسین صدیقی)؛ موضوع: اقتصاد رفاه عمومی

بیشتر
بگومگو با دکتر رضا براهنی  منوچهر صالحی لاهیجی

بگومگو با دکتر رضا براهنی منوچهر صالحی لاهیجی

بیشتر
جنگ اوکراین و فرصت‌سوزی‌های ایران  حمید شیرازی

جنگ اوکراین و فرصت‌سوزی‌های ایران حمید شیرازی

بیشتر
خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب ناپذیر بود؟ علی شاکری زند

خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب ناپذیر بود؟ علی شاکری زند

بیشتر
منوچهر تقوی بیات سوسیال دموکراسی و لائیسیته؛ راهی به آزادی و آسایش مردم

منوچهر تقوی بیات سوسیال دموکراسی و لائیسیته؛ راهی به آزادی و آسایش مردم

بیشتر
عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد؛ ایران رای منفی داد

عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد؛ ایران رای منفی داد

بیشتر