الهه امانی: از واکنش های پراکنده تا کنش های سازمان یافته

img
 کانون سخن: از واکنش های پراکنده تا کنش های سازمان یافته

مشاهده تصویر

    

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=132616

لینک کوتاه

برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن”
سخنران: الهه امانی
موضوع: از واکنش های پراکنده تا کنش های سازمان یافته
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

 

Facebook Comments