اسفندیار منفردزاده من عدوی تو نیستم انکار توام

img
 
 
 

 

 

کانون سخن: من عدوی تو نیستم من انکار توام

 

 

    

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=132236

لینک کوتاه

برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن”
سخنران: اسفندیار منفردزاده
موضوع: من عدوی تو نیستم من انکار توام
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

Facebook Comments