مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۲۱ در نشانی:

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۲۱ در نشانی:

بیشتر
بیانیه پشتیبانی از مبارزات ملت ایران

بیانیه پشتیبانی از مبارزات ملت ایران

بیشتر
اعلاميه ۶ سازمان و حزب جمهوری خواه دموکرات از اعتصاب معلمان و دانش‌آموزان حمایت می‌کنیم!

اعلاميه ۶ سازمان و حزب جمهوری خواه دموکرات از اعتصاب معلمان و دانش‌آموزان حمایت می‌کنیم!

بیشتر
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران: ماندگاری مهسا امینی و پشتیبانی ما از اعتصابات و اعتراضات مردمان ایران در روز دوشنبه ۲۸ شهریور14.1

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران: ماندگاری مهسا امینی و پشتیبانی ما از اعتصابات و اعتراضات مردمان ایران در روز دوشنبه ۲۸ شهریور14.1

بیشتر
بیانیه شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه دموکرات: حضور مردم در خیابان و تداوم اعتراضات، کلید پایان دادن به حجاب اجباری و گشت ارشاد است

بیانیه شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه دموکرات: حضور مردم در خیابان و تداوم اعتراضات، کلید پایان دادن به حجاب اجباری و گشت ارشاد است

بیشتر
جبهه ملی ایران: مرگ دلخراش خانم مهسا امینی را محکوم می کنیم

جبهه ملی ایران: مرگ دلخراش خانم مهسا امینی را محکوم می کنیم

بیشتر
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: پشتیبانی از تظاهرات ایرانیان در نیویورک علیه حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: پشتیبانی از تظاهرات ایرانیان در نیویورک علیه حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد

بیشتر
نامه سرگشاده به رئیس سازمان ملل متحد در مورد آمدن ابراهیم رئیسی به سازمان ملل  و همبستگی و پشتیبانی خود از تظاهرات ایرانیان در نیویورک

نامه سرگشاده به رئیس سازمان ملل متحد در مورد آمدن ابراهیم رئیسی به سازمان ملل و همبستگی و پشتیبانی خود از تظاهرات ایرانیان در نیویورک

بیشتر
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران: اتحاد دربار، اوباش و آخوندها در کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران: اتحاد دربار، اوباش و آخوندها در کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

بیشتر
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: ترور سلمان رشدی پیامد توحش و تروریسم حاکمان جمهوری اسلامی است

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: ترور سلمان رشدی پیامد توحش و تروریسم حاکمان جمهوری اسلامی است

بیشتر