تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بمناسبت درگذشت دکتر علی راسخ افشار

img

تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بمناسبت درگذشت دکتر علی راسخ افشار

جمعه, ۲ام مهر, ۱۴۰۰

تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر علی راسخ افشار

با کمال تاثر و تاسف از درگذشت دکتر علی راسخ افشار از پایه گذاران جبهه ملی ایران در اروپا (دهه ۱۹۶۰) و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران از سال ۱۳۵۵ تا مدتی پس از بهمن ۱۳۵۷، آگاهی یافتیم. ما این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم، بویژه همسر و فرزندان ایشان و تمام ملیون ایران و رهروان مصدق بزرگ تسلیت میگوییم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دوم مهرماه ۱۴۰۰ برابر ۲۴ سپتامبر۲۰۲۱