مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

توئیت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در باره لزوم هوشیاری ملت ایران

img
 
 
 
 
 
 
Hossein Mousavian
 
@MoosavianHosein
وقتی قطعات پازل را کنار هم قرار می دهم بنظرم می رسد که تاریخ میهن ما در حال ورق خوردن و تحول است و حالا این هوشیاری ملت ماست که این بار به چیزی کمتر از آزادی، استقلال، جدایی دین از حکومت، حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی برخاسته از رای و انتخاب خودشان تن ندهند.