مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

  با نهایت تاثر و تاسف از درگذشت دکتر فضل الله روحانی، عضو شورایعالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اطلاع یافتیم.

img

                                                                   تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر فضل الله روحانی       

 

 

 

با نهایت تاثر و تاسف از درگذشت دکتر فضل الله روحانی، عضو شورایعالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اطلاع یافتیم.

 

آقای دکتر فضل الله روحانی که شاعر و نویسنده و در عرصه فرهنگی توانا بود، در زندگی پربار خود همواره از مبارزین نهضت ملی و پشتیبان رهبر نهضت ملی دکتر مصدق باقی ماند، و در پشتیبانی از این نهضت و رهبر آن مقالات بسیاری نوشت و بارها سخنرانی کرد.

 

ما در گذشت این مبارز ملی و دانشور فرهنگی را به همسر گرامی ایشان، خانواده محترم روحانی، مبارزین ملی و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوئیم.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

27 بهمن ماه 1400 برابر 16 فوریه 2022

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info