تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت آقای عبدالمجید بیات

img

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت آقای عبدالمجید بیات

دوشنبه, ۲۹ام شهریور, ۱۴۰۰

از شمار دو چشم یک تن کم    وز شمار خرد هزاران بیش

با دریغ و تاسف بسیار درگذشت آقای عبدالمجید بیات که بنیاد دکتر محمد مصدق را در ژنو پایه گذاری کرده و خدمات ارزشمندی به فرهنگ ایران زمین و شناساندن نهضت ملی ایران به عمل آورده بود، به خانواده های گرانقدر بیات و مصدق و به همه باورمندان و رهپویان مکتب مصدق تسلیت می گوییم.

بیست ونهم شهریور ماه ۱۴۰۰ خورشیدی

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر ابراهیم احدی  بانو فرشید افشار  الهه امیرانتظام  فرهاد امیرابراهیمی  مهندس مرتضی بدیعی  پوراندخت برومند  دکتر جهانشاه برومند  فرهاد بیشهای  دکتر علی حاج قاسمعلی  مهندس هوتن دولتی  فرید دهدزی – حسین ریاحی  مهندس مسعود صالحی  مسعود صفاریان  پیام صفی پور  دکتر رضا گل نراقی  دکتر محسن فرشاد یکتا  اصغر فنی پور  دکتر باقر قدیری اصلی  پریچهر مبشری  دکتر حسین مجتهدی – مهندس علی محمدی  پروفسور صادق مسرت  ضیاء مصباح  منوچهر ملک قاسمی  محمد حسین ملک ختایی  محمد ملک خانی  دکتر آذین موحد – دکتر حسین موسویان  جمشید میرعمادی – دکتر پژمان میرکریمی زراسوند  ابوالفضل نیماوری  دکتر جمشید وحیدا