مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

توئیت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در باره اتحاد نیروها

img

Tweet

 

Conversation

 
 
 
 
 
 
 
 
Hossein Mousavian
 
@MoosavianHosein
وقتی بر اتحاد تاکید می شود به هیچوجه منظور تکرار اشتباه همه با هم در انقلاب ۵۷ نیست بلکه مقصود اتحادنیروهاییست که به آزادی، استقلال، عدالت،حفظ تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت و استقرار حاکمیت ملی منبعث از رای مردم باور دارند. نه اتحاد با هواداران نظام موروثی ودیگر دیکتاتوری ها.