مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

توئیت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در باره اشغال سفارت آمریکا

img

اشغال سفارت آمریکا و عمل سخیف گروگانگیری ، صدمات عظیم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به ایران وارد کرد که عوارض آن هنوز پا برجاست. جنگ ۸ ساله با عراق، از بین رفتن خیلی ازفرصتها و پدید آمدن فقر و بیکاری،گرانی و تورم روز افزون و مهاجرت گسترده نخبگان کشورهمه از نتایج آن حرکت زیان بار است.