تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به مناسبت درگذشت دکتر عزیرالله کرملو

img

تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به مناسبت درگذشت دکتر عزیرالله کرملو

سه شنبه, 26ام اردیبهشت, 1402

تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر عزیزالله کرملو

با نهایت تاسف از درگذشت دوست مبارز و فعال ملی مان دکتر عزیزالله کرملو در لس آنجلس آگاه شدیم. دکتر کرملو، انکولوژیستی موفق و بسیار مورد اعتماد وعلاقه بیمارانش بود. وی سالها از فعالین جبهه ملی ایران و و از اعضای شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بود. فقدان دکتر کرملو برای سازمان و دوستان و مبارزان ملی بسیار دردناک است.


ما این ضایعه گران بار را به همسر، فرزندان، دوستان و مبارزان نهضت ملی ایران تسلیت می گوئیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر ۱۵ مه ۲۰۲۳ 

sjmikh@iranazad.info

http://www.iranazad.info