مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

توییت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در باره موج اعدامها منجمله اعدام هموطنان بلوچ

img
 
 
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 
@jebhemeliiranoa
 
جمهوری اسلامی دهه‌هاست با هدف سرکوب کردن مخالفین و وحشت آفرینی، دست به اعمال جنایات انسانی از جمله #اعدام زده است. هدف حکومت از موج اعدام‌های اخیر به خصوص در بین هموطنان #بلوچ، نمایشی دردناک از اقتدار پوشالی و حاکی از استیصال رژیم در تسلط بر اوضاع است. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ضمن محکوم نمودن اعدام، به عنوان مجازاتی خلاف موازین #حقوق_بشر، به جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که اگر در طول تاریخ، اعدام و ارعاب قادر به نگاهداری از رژیم‌های #دیکتاتوری بود، قدرت هیچگاه به آنان نمی‌رسید. #سازمان‌های_جبهه_ملی_ايران_در_خارج_از_کشور #جبهه_ملی_ايران #نه_به_اعدام #اعدام_نکنید instagram.com/p/Cr4Asw7SBa-/
 
@jebhemeliiranoa

 

جمهوری اسلامی دهه‌هاست با هدف سرکوب کردن مخالفین و وحشت آفرینی، دست به اعمال جنایات انسانی از جمله #اعدام زده است. هدف حکومت از موج اعدام‌های اخیر به خصوص در بین هموطنان #بلوچ، نمایشی دردناک از اقتدار پوشالی و حاکی از استیصال رژیم در تسلط بر اوضاع است. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ضمن محکوم نمودن اعدام، به عنوان مجازاتی خلاف موازین #حقوق_بشر، به جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که اگر در طول تاریخ، اعدام و ارعاب قادر به نگاهداری از رژیم‌های #دیکتاتوری بود، قدرت هیچگاه به آنان نمی‌رسید. #سازمان‌های_جبهه_ملی_ايران_در_خارج_از_کشور #جبهه_ملی_ايران #نه_به_اعدام #اعدام_نکنید instagram.com/p/Cr4Asw7SBa-/