مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

دو سازمان ملی، دموکرات و جمهوریخواه: دکتر علی گوشه از میان ما رفت

img

دو سازمان ملی، دموکرات و جمهوریخواه: دکتر علی گوشه از میان ما رفت

چهارشنبه, ۲۱ام مهر, ۱۴۰۰

دکتر علی گوشه از میان ما رفت

دکتر علی گوشه، فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب، چو صبح آماده ی دیدار، دانشمندی بیدار دل، ایران دوست، بی ادعا و فداکار بود. دکتر علی سادات گوشه در روز هجدهم مهرماه ۱۴۰۰ خورشیدی برابر دهم اکتبر ۲۰۲۱ میلادی چشم از جهان فروبست و دوستان خود را در اندوهی بزرگ فروبرد. او عاشقانه به مردمان و به میهن خود عشق می ورزید. سراسر زندگی او در مبارزه با بی عدالتی و برقراری صلح و دوستی گذشت. او پزشکی پر توان و پرکار، از تلاشگران حقوق بشر و مدیر گروه پزشکان مدافع حقوق بشر در خارج از کشور، مبارزی پایمرد و پایدار، ضد دخالت بیگانگان در ایران، از بنیان گذاران جبهه ملی ایران در اروپا و نیز از پایه گذاران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، ضد دیکتاتوری شاه و شیخ، شاعر، آهنگ ساز، رفیقی نازنین، همفکر و همراه با جبهه ملی و از همسازان دلسوز حزب سوسیال دموکرات و لاییک ایران بشمار می آمد و آرزومند پیروزی و سربلندی ملت ایران بود.

سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و حزب سوسیال دموکرات و لاییک ایران از دست رفتن این مرد بزرگ و ارزشمند را با افسوسی جانکاه و غمی جانگداز به مبارزان راه آزادی، هم میهنان گرامی، خاندان شریف و ارزشمند او، یارانش در جبهه ملی و همسازان حزب سوسیال دموکرات و لاییک ایران تسلیت می گویند.

سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لاییک ایران