پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به ایرانیان متحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت کشور اتریش

img

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به ایرانیان متحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت کشور اتریش

یکشنبه, 16ام بهمن, 1401

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به ایرانیان متحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت کشور اتریش

خانمها و آقایان متحصن!

به این وسیله مراتب قدردانی و همبستگی خود را با تحصن چهار ماهه شما شرکت کنندگان در این اقدام که در پشتیبانی از خیزش باشکوه و بیسابقه زنان و جوانان ایران علیه رژیم مستبد و عقب‌مانده جمهوری اسلامی و برای معرفی بیشتر آن به افکار عمومی جهان صورت گرفته به اطلاع میرسانیم. ما مطمئنیم که انجام چنین اقداماتی سبب دلگرمی مبارزان جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ایران میشود و به تقویت و ادامه این خیزش قابل تحسین و سرنوشت ساز یاری میرساند. برای این اقدام شما آرزوی موفقیت کامل داریم.

 به امید پیروزی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر۳ فوریه ۲۰۲۳

sjmikh@iranazad.info

http://www.iranazad.info/