مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

مصاحبه کاظم علمداری در برنامه ایران آزاد حمله نظامی روسیه ب اوکراین

img

مصاحبه کاظم علمداری در برنامه ایران آزاد حمله نظامی روسیه ب اوکراین

Hossein Faraji 02 15 2022 -حسین فرجی - ایران آزاد - YouTube