گفت و گوی کامبیز قائم مقام با ناصر شاهین پر – برنامه شماره ۱۱۵ – موضوع: نگاهی به نتایج ۲۸ مرداد

img

گفت و گوی کامبیز قائم مقام با ناصر شاهین پر – برنامه شماره ۱۱۵ – موضوع: نگاهی به نتایج ۲۸ مرداد

جمعه, 3ام شهریور, 1402

۱۱۵ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش توسط تلویزیون اندیشه،  مدت برنامه در مجموع: ۵۰ دقیقه.

مجری برنامه: کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهمان: ناصر شاهین پر،

نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

موضوع: نگاهی به نتایج ۲۸ مرداد

۲۴ اوت ۲۰۲۳

پخش از تلویزیون اندیشه، جمعه ۲۵ اوت ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران