مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

کانون سخن : ناریخچه ایل قشقایی حسن بیات

img

https://rangin-kaman.net/?p=131180

 
https://rangin-kaman.net/?p=131180

لینک کوتاه

برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن”
سخنران: حسن بیات
موضوع: تاریخچه ایل قشقایی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰