ویدئوهایی از مراسم تجلیل از دکتر حسین فاطمی

img
شنبه, 21ام آبان, 1401

ویدئوهایی از مراسم تجلیل از دکتر حسین فاطمی

مراسم یادبود دکتر #حسین_فاطمی

سخنرانی دکتر موسویان ریاست هیئت رهبری – اجرایی #جبهه_ملی_ایران

پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱

****

مراسم یادبود دکتر #حسین_فاطمی

سخنرانی آقای حجازی از سازمان هنرمندان و نویسندگان #جبهه_ملی_ایران

پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱

******

 

مراسم یادبود دکتر #حسین_فاطمی

سخنرانی دکتر #محسن_فرشاد سخنگوی #جبهه_ملی_ایران

پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱

 

*****

مراسم یادبود دکتر #حسین_فاطمی

سخنرانی مهندس توسلی دبیرکل #نهضت_آزادی_ایران

پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱