مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

ناصر شاهین پر عقب ماندگی فرهنگی

img

کانون سخن: عقب ماندگی فرهنگ

برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن” سخنران: ناصر شاهین پر موضوع: عقب ماندگی فرهنگ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و

ادامه مطلب