مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

یاد شادروان دکتر محمد  مصدق را بمناسبت 55 مین سالگرد وفاتش در 14 اسفند 1345 - بزرگ میداریم (ضیاءمصباح)

img

 زیرا : این وارسته ملی در اوج آزاد منشی و پاک پنداری پیشگام و بانی تحولات بسیاری در منطقه شد و طی مدت کوتاه زمامداری خود توانست دموکراسی کامل را در کشور برقرار کند. …..  

 اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارج نهاد .

 همه رسانه‌ها و مخالفان در نقد اوضاع آزاد بودند.    

دولت با مفهوم واقعی از پشتیبانی کامل ملت برخوردار بود .

پیوسته ایرانی می‌اندیشید و ایرانی رفتار می‌کرد.

در این دوران  اقلیت‌های قومی و مذهبی جذب هیچ گروهی برای ناتوان کردن حکومت نشدند زیرا دموکراسی ، آزادی و غرور ملی، خردمندی و عدالت ‌گستری را  در آنان تقویت کرده بود.

در ناسیونالیسم ایرانی مورد توجه شادروان احساس برتری‌جویی نژادی یا عقیدتی، سلطه‌طلبی سیاسی یا گسترش مرزها وجود نداشت .

او با فرهنگ، خرد و دانش خود و با دوستی، همکاری و گرامیداشت ارزشهای فرهنگی و آیینی همه ایرانیان، ارزشهای درست را انتقال داد.

این چهره ملی در مدت زمامداری با مفهوم واقعی به برقراری دموکراسی و حاکمیت ملی هویت بخشید .

حاکمیت ملی را به معنای راستین و اصولی برقرار و همه ملتهای منطقه را نسبت به حقوق طبیعی و سیاسی خود آشنا کرد.

 پیوسته معتقد بود : دولت باید بر پایه شایسته‌ سالاری و درستکاری استوار باشد.

سیاستگذاری‌ها بایستی پیش از اجرا «در راستای منافع کشور و امکانات» کارشناسی شود و روش ‌هایی که در رابطه با جامعه جهانی تعریف میشود باید با «مطالعه شرایط بین‌المللی، خردورزی و رعایت حقوق دیگران» انجام شود.

بینش رهبران  بر این مبنا بایستی استوار باشد که مدیریت کلان جای «خود رائی» نبوده و کشور ایران «جزیره ای» جدا نیست و توجه به ارتباطات بین المللی لازمه توسعه است .

سیاستگذاری اگر با شعارگرایی، توهم، ناآگاهی و ارزیابی‌های یکسونگر همراه باشد به فاجعه می‌انجامد.

در برخوردهای بین‌المللی برای احقاق حقوق کشور و ملت ،  می توان با دانش، خردمندی و برنامه‌ریزی هوشمندانه، آگاهی از قانونهای بین‌المللی و ارزیابی و توجه لازم به قدرت و توان «طرف های رویارو» پیروز میدان شد .

در صحنه بین‌المللی، مبارزه باید توام با  آگاهی، هوشمندی و شعور باشد نه شعار.

باید فرصتها را یافت و از آنها سود جست و اگر فرصتی وجود نداشت، آن را بوجود آورد.

حاکمیت ملی را به معنای راستین و جهان ‌پسند در ایران برقرار کرد و همه ملت های منطقه را نسبت به حقوق طبیعی و سیاسی خود آشنا نمود و راه و روشی که «کورش کبیر» با بیانیه «حقوق بشر» شناساند و عمل کرد «مبنای حکومت» خود تعین نمود .

ملی‌گرایی ایرانی  از دید مصدق یعنی : تبعیت از خواست مردم و بی توجهی به امیال فردی یا به اید ئولوژی خاص و ابرقدرتها .

مصدق در طول فعالیت سیاسی اش رهایی اقتصاد کشور از وابستگی و درمان  روحیه سرخورده ملت از استیلای سرطان‌ گونه ابرقدرتهای زمان را، سر لوحه برنامه های خود قرار داد .

یک بار شعار نداد، ستیزه گری، پنهانکاری و خشونت‌گرایی نکرد.

 با بستن رسانه‌ها جلوی آگاهی مردم را نگرفت، مخالفان را به بند نکشید، به مردم و به جامعه جهانی دروغ نگفت.

مهمتر از همه، در مبارزه‌ایکه با ابرقدرت زمان برای خلع‌ید و احقاق حقوق ملت ایران درگرفت، با خردمندی و رعایت قوانین بین‌المللی در عرصه جهانی -  با کاربرد بهینه افکار عمومی در جهان، دشمن را در زمین خودش شکست داد.

گرامیداشت حقوق شهروندی و بشری همه  قوم‌ها، مذاهب‌ و آیین‌ها ، بخش‌هایی جدانشدنی از ملی‌گرایی ایرانی بود  .

از دید مصدق: بازگشت اعتماد به نفس و استقلال فکری مردمان کشور که زیر نفوذ، خشونت بیگانگان و فساد و خیانت فرمانروایان  از بین رفته بود، بمراتب مهمتر از درآمدی بود که از  فروش ذخایر طبیعی کشور حاصل می شد .

  معتقد بود : نخست بایستی خودباوری ملت بازگردانده شود تا بدون اتکا به درآمد «نفت» بتواند با پشتوانه اندیشه، نوآوری، کار و تولید خود زندگی کند .معتقد بود اعتماد به نفس ملی پیش زمینه استقلال فکری و در نتیجه استقلال اقتصادی و سیاسی کشور بشمار میرود .ما را در آن زمان از  سرخوردگی، از خود بیگانگی، فقر و فساد اقتصادی، وابستگی سیاسی و ناامیدی اجتماعی نجات داد و کشورمان  را  به اوج

شناسایی و احترام جهانی رساند. ایرانیان را به توانایی‌های نهفته در خود آشنا نمود و زنگ بیداری ملت را به صدا درآورد......

بالاخره اینکه این احیاء حقوق و آزادی های فردی و گروهی در قالب احزاب و سندیکاها که نا دیده گرفته شده بود،  اثبات حقانیت  ملت در ماجرای نفت  و برنامه ریزی برای اعتبار بخشیدن به فرهنگ وطنمان  «ناسیونالیسم ایرانی» را با تعریف اصولی حیاتی دوباره بخشید .

 به این دلایل و بسیاری شواهد دیگر در مناسبت ها و سالگردها بزرگداشت این چهره ملی -مردمی را گرامی میداریم  - روانش شاد