مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

منیر طه آن نام و نامداری، این جاودانگی

img

منیر طه: آن نام و نامداری، این جاودانگی

جمعه, 1ام بهمن, 1400

منیر طه

برنامه در سالن سخنرانی موزۀ ونکوور بود. دایی جان ناپلئون خوانده ها و نخوانده ها آمده بودند. از هر دری سخن رفته بود با همان طنز مطبوع از جمله مبارزه برای استقلال و استقرار کشور و موارد دیگر. بعداز اتمام سخنِ سخنران، به وقت پرسش و پاسخ، ناگهان جوانی که تنومندی و پیچیدگی اندامش نمایشگر تندرستی و زور بازویش بود بدون رعایت نوبت همانگونه نشسته روی صندلی پرسید شما چرا نماندید مبارزه کنید؟ نویسندۀ داییجان ناپلئون که سنگر پشت سنگر درنوردیده و گویا با این نوع سؤالات و حرکات و سکنات سابقۀ آشنایی داشت بعداز یک نفس کوتاه گفت برای اینکه عرضه اش را نداشتم.

برای مطاله متن کامل نوشته خانم منیر طه با فرمت پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید