گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او

img

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر نیکلا گرجستانی؛ موضوع: مصدق و اندیشه او

پنجشنبه, 9ام فروردین, 1403

۱۴۵ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش توسط تلویزیون اندیشه،  مدت برنامه در مجموع: ۵۰ دقیقه.

مجری برنامه: دکتر پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهمان: دکتر نیکلا گرجستانی، نویسنده، پژوهشگر، اقتصاددان، مقام ارشد سابق بانک جهانی

موضوع: مصدق و اندیشه او  

۲۸ مارس ۲۰۲۴

پخش از تلویزیون اندیشه، جمعه ۲۹ مارس ۲۰۲۴ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران: 

Frequency: ۱۰۸۴۵