گفتگوی بهروز خلیق، آرسن نظریان و همایون مهمنش در باره برگزاری کنفرانس جمهوریخواهی

img

گفتگوی بهروز خلیق، آرسن نظریان و همایون مهمنش در باره برگزاری کنفرانس جمهوریخواهی

جمعه, 3ام فروردین, 1403

۱۴۴ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش توسط تلویزیون اندیشه،  مدت برنامه در مجموع: ۵۰ دقیقه.

شرکت کنندگان در برنامه: آقایان

بهروز خلیق عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران

آرسن نظریان عضو هیات اجرایی جبهه ملی ایران – اروپا و

همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

موضوع: برگزاری کنفرانس جمهوریخواهی

۲۱ مارس ۲۰۲۴

پخش از تلویزیون اندیشه، جمعه ۲۲ مارس ۲۰۲۴ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران: