گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران؛ موضوع: دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت

img

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران؛ موضوع: دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت

جمعه, 25ام اسفند, 1402

 

۱۴۳ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش توسط تلویزیون اندیشه،  مدت برنامه در مجموع: ۵۰ دقیقه.

مجری برنامه: دکتر پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهمان: دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران،

موضوع: دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت

۱۴ مارس ۲۰۲۴

پخش از تلویزیون اندیشه، جمعه ۱۵ مارس ۲۰۲۴ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران: 

Frequency: ۱۰۸۴۵

POL: Vertical

Symbol rate: 27500
Polarization: ۲/۳