گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر بهروز شریفی در باره سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه

img

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر بهروز شریفی در باره سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه

جمعه, 13ام بهمن, 1402

۱۳۷ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

مدت برنامه در مجموع: ۵۰ دقیقه.

مجری برنامه: دکتر پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهمان: دکتر بهروز شریفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی

موضوع: سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه 

اول فوریه ۲۰۲۴

پخش از تلویزیون اندیشه، جمعه ۲ فوریه ۲۰۲۴ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران: