گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با محمود جعفری، کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش در باره قربانیان حجاب اجباری، از جمله آرمیتا گراوند

img

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با محمود جعفری، کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش در باره قربانیان حجاب اجباری، از جمله آرمیتا گراوند

پنجشنبه, 11ام آبان, 1402

۱۲۵ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش توسط تلویزیون اندیشه،  مدت برنامه در مجموع: ۵۰ دقیقه.

مجری برنامه: دکتر پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهمانان: 

محمود جعفری، دبیر اجرایی جبهه ملی ایران / اروپا،

کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و

دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،

موضوع: قربانیان حجاب اجباری، از جمله آرمیتا گراوند

اول نوامبر ۲۰۲۳

پخش از تلویزیون اندیشه، جمعه ۳ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران: 

Frequency: ۱۰۸۴۵

POL: Vertical

Symbol rate: 27500
Polarization: ۲/۳