مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

میرا تو نیستی مهسا! پرتو نوری علا

img

 

میرا تو نیستی مهسا!

پرتو نوری علا

 

مهسای ما، از سپیده آمده بود / از ندا وُ نسرین وُ شیوا

از مریم، از ریرا، از بکتاش، از زینب وُ پویا

از فرزاد، از نوید، از ستار، از محمود، از نرگس، از محمد وُ گلرخ وُ آتنا

از زَم وُ آرش وُ نازنین، از کسری

مهسای ما از رویا آمده بود؛ 

حدیث وُ نیکا وُ سارینا، امتداد مهسا گشتند.

 

میرا تو نیستی، مهسا جانِ جوانِ زندگی، ژینا!

گیسوانت آغشته به عطر گل های کردستان

بیرون زده از گوشه و کنار سر بندت

حرامّیِ چشم‌چرانِ "گشت ارشادرا 

به وسوسه انداخت.

 

آه... ژینا! مهسا! دختر همیشۀ ایران

اگر مغرور و جوان و زیبا نبودی

حرامّیِ اسلحه پوش، 

شاید نیم نگاهی به تو نمی انداخت.

  

تو در سکوت، او را به سُخره گرفتی 

و او خشم اش را در جامۀ کثیف قدرت، بر سرت کوبید.

آسمانِ ایران خونین شد؛

به نافرمانیِ ابر وُ باد درآمد.

 

مهسا! پیکر جوانت را به خاک سپردیم

تا نوباوگان، در امتداد راهت،

با آگاهی و دلیری 

گوهر از زمین برگیرند؛ 

 

اینک تماشا کن!

یک دُورِ پر شکوه آغاز گشته است.

 

کالیفرنیا، 2022/1401