مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

راز شکست _ زری شمس

img

راز شکست 

 

گفتم به دلم چرا چنین نالانی؟ 

بغضش بگرفت دمی، 

چون شیشه شکست 

جامی به لبش نهادم و رنگین شد 

خندان و خمار شد 

از آن باده ی مست 

 

گفتم مخور اندوه زمان 

دل خوش دار 

 

گفتا که رفیق ناکسی دستم بست 

و آن جام شراب و عهد دیرین بشکست 

 

زری شمس- ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳