مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتگوی کامبیز قائم مقام با ناصر شاهین پر در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون

img

گفتگوی کامبیز قائم مقام با ناصر شاهین پر در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون

شنبه, 30ام اردیبهشت, 1402

 

 

تلویزیون اندیشه: 

۱۰۱ – امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،   

گفتگوی

کامبیز قائم مقام – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، و 

ناصر شاهین پر –  نویسنده و پژوهشگر تاریخ   

موضوع: اتحاد اپوزیسیون  

۲۹ اردیبهشت ۲۰۲۳