گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران: موضوع: پیشنهاد جبهه ملی ایران مبنی بر تشکیل یک کنگره ملی از نمایندگان تمام گروههای جامعه

img

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران: موضوع: پیشنهاد جبهه ملی ایران مبنی بر تشکیل یک کنگره ملی از نمایندگان تمام گروههای جامعه

جمعه, 22ام اردیبهشت, 1402

۹۹ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش برنامه از تلویزیون اندیشه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران

مجری برنامه: دکتر پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهمان: دکتر حسین موسویان، رویس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

موضوع: پیشنهاد جبهه ملی ایران مبنی بر تشکیل یک کنگره ملی از نمایندگان تمام گروههای جامعه

۱۲ مه ۲۰۲۳