مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

کوچ ایرانیان ۲۷۸- ناصر شاهین پر- علی لیمونادی- براندازی در طول تاریخ

img

کوچ ایرانیان ۲۷۸- ناصر شاهین پر- علی لیمونادی- براندازی در طول تاریخ

شنبه, 16ام اردیبهشت, 1402

 

گفتگو با ناصر شاهین پر پژوهشگر و کنشگر سیاسی