دعوت سازمان اصناف و بازاریان جبهه ملی ایران به حضور در مراسم پنجاه و ششمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران

img

دعوت سازمان اصناف و بازاریان جبهه ملی ایران به حضور در مراسم پنجاه و ششمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران

جمعه, 12ام اسفند, 1401

عوت به حضور در مراسم پنجاه و ششمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران

در پنجاه وششمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران و تمام ملل استعمار زده جهان بر سر مزار او می رویم و نسبت به آن بزرگ مرد تاریخ ادای احترام می نماییم.

روز یک شنبه ۱۴ اسفند۱۴۰۱ ساعت۵/۸ صبح اتوبوس در میدان توحید اول خیابان ستارخان برای حرکت به طرف احمدآباد آماده است.

سازمان اصناف و بازاریان جبهه ملی ایران

دهم اسفند ماه۱۴۰۱