مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با همایون مهمنش در باره شرایط تحقق اهداف جنبش “رن، زندگی، آزادی”

img

گفت و گوی دکتر پوریا مطهری با همایون مهمنش در باره شرایط تحقق اهداف جنبش “رن، زندگی، آزادی”

یکشنبه, 30ام بهمن, 1401

۸۹ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش برنامه از تلویزیون ویدئویی جوانان امروز،  مدت برنامه در مجموع: ۳۰ دقیقه.

مجری برنامه: دکتر پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهماندکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

موضوع: شرایط تحقق اهداف جنبش “زن، زندگی، آزادی” 

۱۸ فوریه ۲۰۲۳