گفت و گوی کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش – چرا ما در غالب رشته ها استعداد داریم، اما در اداره کشور ناتوانیم

img

گفت و گوی کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش – چرا ما در غالب رشته ها استعداد داریم، اما در اداره کشور ناتوانیم

یکشنبه, 23ام بهمن, 1401

۸۸ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش برنامه از تلویزیون ویدئویی جوانان امروز،  مدت برنامه در مجموع: ۳۰ دقیقه.

گفتگوی کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش اعضا هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

شنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۳