گفت و گوی اسفندیار خلف با همایون مهمنش در باره جنبش درون کشور، سلبریتی ها، سیاسیون همایون مهمنش

img

گفت و گوی اسفندیار خلف با همایون مهمنش در باره جنبش درون کشور، سلبریتی ها، سیاسیون

یکشنبه, 2ام بهمن, 1401

۸۶ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

پخش برنامه از تلویزیون ویدئویی جوانان امروز،  مدت برنامه در مجموع: ۳۰ دقیقه.

مجری برنامه: اسفندیار خلف، عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

میهمانهمایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳