مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

سخنان آقای دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس در ششمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

img

سخنان آقای دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس در ششمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

شنبه, 3ام دی, 1401

ششمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، کنگره مهسا امینی، دختر ایران.
بخش سوم، سخنان آقای دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس.
بررسی و شناخت جنبش های انقلابی و راهکارهای پیروزی آن.