مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

منیر طه برای روز دانشجو ----بزن مُشتِ گرانت را

img
 

                منیر طه
برای روز دانشجو
برای دانشجویانِ دلیر و دلاورِ وطنم
ای تو نورِ چشمِ ایرانم، غرورِ آن دیار
من سرودِ زندگی را از برایت می‌سُرایم
من درِ آزادگی را روبرویت می‌گشایم
پا به پایت می‌روم شانه به شانه راه را
من خس و خاشاک را از زیرِ پایت می‌زُدایم
پرتوِ راهِ تو را، خورشید را از کهکشان
ماه را از آسمان با بال‌هایم می‌رُبایم
زندگی، آزادگی، در راه و از آنِ تو است
من قدم‌های تو را سر می‌گذارم می‌سِتایم
ای تو نورِ چشمِ ایرانم، غرورِ آن دیار
من تو را در واژه های شعرهایم می‌سُرایم
16 آذر 1401 7 دسامبر 2022
ونکوور، کانادا 
                   منیر طه
بزن مُشتِ گرانت را
تَرَک برداشته دیوار
با یک مشت خواهد ریخت
بزن مشتِ گرانت را
 به خون‌آلوده اندامش
بزن مشتِ گرانت را
 به خون‌آلوده اندامش
رها کن سرزمینت را
 زِ ننگ و نکبتِ نامش
16 آذر1401- 7 دسامبر 2022
ونکوور، کانادا