مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

img

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

جمعه, ۳۰ام مهر, ۱۴۰۰

 

تلویزیون اندیشه:

نام برنامه: رمز پیروزی

مجری برنامه: آقای حسن اعتمادی

 میهمانان: آقایان دکتر اللهیار کنگرلو و همایون مهمنش

۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ب