مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

ذات نا یافته از هستی بخش ضیا مصباح

img

ذات نا یافته از هستی بخش .... فارغ از درجه صحت خبر که در رسانه ها امده بود  اطاق فکر نظام فاقد نظم و برنامه البته بدون توجه به پاره ای توانمندی های منفی در ایجاد هماهنگی مشابه انتصخاب روسای جمهور و یا نمایندگان مجلس « با تعریف خود» تصمیم می گیرند صدها کشته شده دیار قهرمان پرور سیستان و بلوچستان مهد ازادگی ایران و ایرانی و خطه پر اوازه زال و رستم  را با تعریفی شهید دانسته-  مقرری ماهانه برای خانواده انان تعین و حدود نرخ دیه تعریف شده معادل 700 میلیون تومان با بت هر کشته پرداخت نمایند و بتدریج رهبر صریح و شجاع این استان را بد نام و با پراکندگی اطرافیان مواحه نمایند و مجددا با اب و تاب برخر مراد به روال 4 دهه گذشته سوار شوند و ان کنند که تا کنون دقیقا بر خلاف فرمایش حضرت علی در تعریف حق و عدل یعنی «هر چیز در جای خود»  که انچه یافت می نشود انم ارزوست ...

** یادم افتاد که در زمان ریاست و کیاست « تیتو » در یوکسلاوی به او گزارش دادند که در کابینه عضوی فعال وابسته« بسازمان سیا»بیخ گوشتان مسلط به اوضاع و احوال  مشغول تخریب و عامل اصلی عدم موفقیت شماست ...

** پس از مدتها جستجو مشخص شد که معاون اول او تحصیلات تکمیلی در دیار امریکا داشته و به او گفته اند که:  اگر سیستمی را میخواهید از درون بپوسانید اولین و قوی ترین شرط «انتصاب افراد برای پستهای کلیدی بصورتیست که هیچکس در جای خود نباشد»  مثلا« تعویضی روعن اتومبیل»  را در منصب وزیر مسکن و قبل ان در تصدی وزارت نفت بگمارید و یا فارغ التحصیلان مدرسه امام صادق را که در دوران دانشجوئی البته به اصطلاح !بیش از دروس موظف مربوط – بایستی«  دروس حوزه وی» را بخوانند بر مناسب کلان کشوری بگمارید ... چنانکه افتد و دانی ....

** اما بعد: جماعت الوده به افکار مادی و رانت توام با دروغ و حیله اما «مسلح به زر ، زور و تزویر»  را انچنان قدرتی کاذب  اعطاء شده که «همه را به کیش خود پندارند »و اماده خریدن و مطیع اوامر کردن ،بگفته روحانی پاک دست نیک پندار ان دیار ان کهن در واقع مام اصلی ایرانیان باور مند به : پندار ، گفتار و کردار نیک « تطمیع »  که در اغاز تصمیم جاهلانه این قوم منحط را در باب تفکر خریده شدن اهالی غیور سیستان  اوردیم که نیست مگر قیاس بنفس و اماده فروش اعتبار و شخصیت انان که جان برکف بر اعتقاد و باور خود ایستاده اند ....

**پیشنهاد دهنده گان و یا با تعریفی بانیان اینگونه تفکر با عمل کردی بطول 4 دهه انهم در این موقعیت حساس و سر نوشت ساز باور دارند که یکی از راههای« تفرقه ، ادامه چپاول و افزودن برتعداد مزدوران سهمیه بگیر...»  اتخاذ چنین فر مولهائیست که بیقین بنا بر بسیاری دلایل و شواهد « عرض خود می برند و زحمت ما می دارند »

 **انچه به اختصار از باب وظیفه ای اساسی برامده از عرق ملی امد« حدیث مفصل خواندن»  دارد و قابل تسری به همه اقدامات این جماعت الوده به نگاه مادی فارغ از معنا دقیقا بر خلاف انجه متظاهر بدانند ، که محصول ان نیست مگر شرایط فعلی که انتظار می رود با حداقل خسارت جانی ،نابودی زیر ساختها و سر مایه های ملی انهم در کوتاه ترین زمان ممکن بثمر بنشیند که چنین باد  .....