مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

کفت و گوی خاطره نورشید با همایون مهمنش در باره ادامه اعتراضات همایون مهمنش

img

گفت و گوی خاطره نورشید با همایون مهمنش در باره ادامه اعتراضات

چهارشنبه, 25ام آبان, 1401

برنامه گفتمان- گفتگوی خاطره نورشید با آقای همایون مهمنش از ادامه اعتراضات و حمایت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از مردم معترض در کف خیابانها 

رادیو اینترنتی جوانان امروز رسانه ای مستقل به مدیریت خاطره نورشید www.jeeradio.com

email: jeditorialdesk@gmail.com