نفرانس پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

img

نفرانس پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در ۲۱ آبانماه ۱۴۰۱ برابر ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ در کنفرانس پیش از کنگره در زوم کنفرانسی با موضوعات زیر برگزار میکند: ۱- راهکارهای تحقق اهداف جنبش انقلابی و جایگزینی جمهوری اسلامی و ۲- راهکارهای پشتیبانی موثر از مبارزات مردم ایران توسط...