مصاحبه رادیو فردا با دکتر حسین موسویان در روز چهارم آبان در مورد نامه بیش از ۳۳۰ پزشک مشهد  دکتر حسین موسویان

img

مصاحبه رادیو فردا با دکتر حسین موسویان در روز چهارم آبان در مورد نامه بیش از ۳۳۰ پزشک مشهد 

جمعه, 20ام آبان, 1401

پخش‌کننده صوت

مصاحبه کننده: الهه روانشاد از رادیو فردا

مصاحبه با دکتر حسین موسویان در شامگاه چهارشنبه ۱۸ آبان

از دقیقه ۲:۴۹ 

موضوع: نامه بیش از ۳۳۰ پزشک در مشهد 

از: رادیو فردا