مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

جملات قصار عرفان قانعی‌فرد “تحلیلگر نهاد امنیتی”، و درخواست حیرت‌آور او از غرب رضا علامه زاده

img

جملات قصار عرفان قانعی‌فرد “تحلیلگر نهاد امنیتی”، و درخواست حیرت‌آور او از غرب 

دوشنبه, 25ام مهر, 1401

Reza-Allamehzadeh1

 

allamehzadeh.jpgچندین جملهی بیسروته که کمترین شباهتی به یک پرسش و پاسخ ندارد با عنوان فرعی “ترجمه گفتگوی جدید عرفان قانعی‌فرد با تلویزیون الحدث” در گویا نیوز منتشر شده که نقش مشکوک و مخرب مصاحبهشونده در شرائط انقلابی کنونی را با روشنی بیشتر از همیشه، عریان میکند.

او در این گفتگومانند، که به شکل مسخرهای تمام سئوالها از آن حذف شده، در پاسخ سئوالی نامعلوم بهصراحت میگوید: ” بلی!، تحلیلگر نهادی امنیتیام.” ولی نمیگوید کدام نهاد امنیتی: سپاه پاسداران کنونی، یا ساواک سابق؟

جواب این سئوال را میتوان از پاسخ او به پرسش نامعلوم دیگری بهراحتی دریافت. باز بیآنکه پرسش را مطرح کند میگوید: “بایکوت و تحریم مسئولان ایرانی، فایدهای ندارد. همان سیاست کمک به اوکراین را برای ما اجرا کنند!”

عرفان قانعی‌فرد گرچه همواره خود را سرسپردهی پرویز ثابتی، مقام بلندپایه ساواک که “عالیجناب” خطابش میکند نشان داده، ولی به نظر میرسد هدفش از ابراز وجود روزافزون در رسانههای جمعی، اینبار پیشبرد خواستهای سپاه پاسداران باشد. او در پاسخی که در بالا آوردهام، به شکل سربسته از کشورهای غربی میخواهد که مثل اوکراین سلاح جنگی برای معترضین در ایران بفرستند؛ خواستی که خامنهای و سرداران فاسدش آرزوی آن را دارند.

رژیم ملایان برای منحرف کردن جنبش انقلابی بزرگ جوانان ایران بارها به پایگاههای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق حملات موشکی کرده، و کشتاری کمسابقه در کردستان ایران به راه انداخته، با این امید که احزاب و سازمانهای سیاسی کرد را که اغلب مسلح هستند به درگیری مسلحانه بکشاند. اما با شعور سیاسی بالا، و موقعشناسی و وطنپرستی احزاب کرد ایرانی، این توطئهها جواب نداده و همبستگی ملی میان کردها و مردم دیگر بخشهای سرزمین وسیعمان بیش از همیشه تعمیق یافته است.

باید از این فرد مشکوک پرسید: کشورهای غربی “همان سیاست کمک به اوکراین” که چیزی جز ارسال سلاح سنگین به ارتش اوکراین نیست را برای چه جریاناتی مد نظر قرار دهند؟ تو داری از طرف چه گروه و سازمان و تشکیلاتی این تقاضا را میکنی؟ تمامی گروههای شناخته شده در داخل و خارج، از چپ تا راست، از پادشاهیطلبان تا جمهوریخواهان به صراحت مخالف جدی دخالت نظامی خارجی در ایران هستند. آیا تقاضا از غرب برای اجرای “همان سیاست کمک به اوکراین” را برای خودت و چند جوان دهندریده در خارج از کشور که دور و برت هستند میخواهی؟ آنها که به اینگونه سلاحهای سنگین نیاز ندارند. سنگینترین سلاحها به صورت رکیکترین فحشهای چالهمیدانی را در شریفترین تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور به کار میبرند و از دهندریدگان بسیجی و لباس شخصیها در ایران کم نمیآورند!

تو سخنگوی کی هستی واقعا؟ سلطنتطلبان مشروطهخواه که جای خود دارند من حتی باور ندارم ارباب “عالیجناب”ت هم به این حد از بیوطنی تن در دهد که در بحبوحهی این خیزش سرنوشتساز مثل تو آرزو داشته باشد تا با دخالت نظامی غرب، از ایران یک لیبی، عراق، افغانستان یا سوریه ساخته شود.

جنبش انقلابی امروز با این شعارهای مترقی که در آن سر داده میشود و با این جوانانی که برای ایرانی آزاد و به دور از دیکتاتوری از هر نوعش در حال مبارزهاند راه پیشنهادی پادوهای دیکتاتوری مثل تو را پیشاپیش سد کردهاند.

از: گویا