مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتگوی دکتر همایون مهمنش با دکتر نیره انصاری در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: گروگانگیریهای جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای ایران (۸۵)

img

گفتگوی دکتر همایون مهمنش با دکتر نیره انصاری در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: گروگانگیریهای جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای ایران (۸۵)

شنبه, 12ام شهریور, 1401

 

تلویزیون اندیشه: 

۸۵ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،   

مجری برنامه: دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، 

میهمان:

خانم دکتر نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر،    

موضوع: گروگانگیریهای جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای ایران،   

۱۱ شهریور ۱۴۰۱ برابر ۲ سپتامبر ۲۰۲۲