مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

گفتگوی کامبیز قائم مقام با دکتر کاظم کردوانی در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: فتوای قتل سلمان رشدی (۸۴)

img

گفتگوی کامبیز قائم مقام با دکتر کاظم کردوانی در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: فتوای قتل سلمان رشدی (۸۴)

شنبه, 5ام شهریور, 1401

تلویزیون اندیشه: 

۸۴ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،   

مجری برنامه: کامبیز قائم مقام – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، 

میهمان:

دکتر کاظم کردوانی –  استاد جامعه شناس و سردبیر نشریه سپهر اندیشه،   

موضوع: فتوای قتل سلمان رشدی  

۴ شهریور ۱۴۰۱ برابر ۲۶ اوت ۲۰۲۲